luật kinh tế

15:23, 04/10/2021

Bộ Xây dựng đang đề nghị sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động kinh doanh bất động sản; quản lý tốt hoạt động giao dịch kinh doanh, bảo đảm thị trường phát triển lành mạnh.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia