Luật quản lý ngoại thương

07:45, 04/10/2022

Tin từ Bộ Công Thương cho biết, bộ này vừa ban hành Quyết định về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm bàn, ghế từ Trung Quốc và Malaysia.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia