mất cân đối trong quan hệ cung - cầu bất động sản

07:04, 01/10/2020

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có chỉ đạo quan trọng tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản mới đây, nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia