Mất hóa đơn VAT

17:22, 19/11/2021

Từ ngày 1/1/2022, các hành vi vi phạm hành chính liên quan lĩnh vực thuế, hóa đơn sẽ bị phạt tiền cao hơn trước.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia