màu biển số

10:59, 12/04/2021

heo thống kê, TPHCM còn hơn 84.000 ô tô kinh doanh vận tải chưa đổi biển số nền màu vàng. Theo quy định, sau ngày 31/12/2021, các trường hợp không thực hiện việc chuyển đổi biển số sẽ bị xử lý theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia