Metro Star

18:29, 19/04/2022

Được đánh giá có nhiều điểm tương đồng với Seoul, TP.Thủ Đức hứa hẹn sẽ phát triển bùng nổ trong tương lai với quy hoạch bài bản, đi sau nhưng hoàn toàn chủ động trong việc đón đầu sự phát triển của đô thị thông minh, sẽ trở thành trung tâm tài chính - thương mại – dịch vụ - công nghệ cao.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia