Microsoft Teams

10:25, 12/04/2022

"Rất nhiều nhà quản lý cảm thấy bị "mắc kẹt" giữa vai trò lãnh đạo và đáp ứng kỳ vọng của nhân viên" là một trong 5 xu hướng cấp bách đã được rút ra từ báo cáo Chỉ số Xu hướng Công việc thường niên năm thứ hai do Microsoft đã công bố hôm nay (12/4).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia