Microsoft Việt Nam

16:25, 19/01/2018

Microsoft vừa phát đi thông báo, bổ nhiệm ông Phạm Thế Trường vào vị trí điều hành cao nhất của Microsoft tại Việt Nam.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia