MinhViet Capital

13:05, 16/05/2017

Ông Đỗ Anh Dũng – Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã bán toàn bộ 81% cổ phần tại MinhViet Capital cho 4 nhà đầu từ cá nhân.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia