“Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”

13:20, 19/04/2021

Ngày hội “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” là một trong những hoạt động triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức hướng tới Ngày Sách Việt Nam (21/4).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia