mưa rào

08:20, 26/04/2019

Từ hôm nay nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ giảm dần. Các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 27-28/4.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia