Mường Thanh sai phạm gi

16:29, 02/11/2021

Ngay sau khi nhận được báo cáo thu chi từ Chi nhánh Dịch vụ Nhà ở và Quản lý KĐT Mường Thanh, cư dân cho rằng đơn vị này chỉ báo cáo mang tính lấy lệ, coi thường cư dân, và có dấu hiệu khai khống chi phí để hợp thức hóa việc chi tiêu nguồn thu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia