Nam Cường

16:40, 18/06/2018

Trong 6 tháng cuối năm, Kiểm toán Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện 8 cuộc kiểm toán, trong đó đặt nặng kiểm toán ngân sách Hà Nội và việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa do Hà Nội qu

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia