Nam Sông Hậu

16:55, 07/09/2020

Công ty Cổ phần Kho cảng ngoại quan và Thương mại dầu khí Nam Sông Hậu Nha Trang đề xuất được thực hiện dự án Kho xăng dầu ngoại quan KKT Vân Phong với dự kiến tổng diện tích quy hoạch xây dựng khoảng 100ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia