nâng vốn điều lệ

09:27, 18/07/2022

NHNN chấp thuận việc Vietbank tăng vốn điều lệ tối đa thêm 1.003.133.600.000 đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông của Vietbank thông qua tại Nghị quyết.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia