Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)

17:45, 21/10/2022

Lợi nhuận trước thuế quý III/2022 của MSB 1.489 tỷ đồng, tăng 47,4% so với quý 3/2021. Kết thúc quý III, tổng tài sản của ngân hàng đạt trên 194.000 tỷ đồng. Cho vay khách hàng ghi nhận hơn 112.100 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia