"ngân sách Nhà nước"

15:10, 11/05/2022

Chính phủ giao Bộ KH&ĐT phối hợp với các cơ quan truyền thông liên quan công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các đơn vị chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương, địa phương năm 2022, chưa giải ngân (0%) kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước đến ngày 31/3/2022.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia