Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

11:59, 11/06/2020

Số doanh nghiệp, tổ chức đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP là 102.816; số cá nhân đề nghị gia hạn là 29.373.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia