Nghĩ mở - nói thẳng

15:05, 13/10/2019

Doanh nhân có tuổi nhưng doanh nghiệp (DN) không có tuổi. Chính vì vậy, chuyển giao quản lý DN phải tìm được người xứng đáng, tâm sáng, tầm tới để lãnh đạo và dẫn dắt DN…

Nhạt nhoà thương hiệu “Made in Vietnam”
09:30, 26/12/2018
Hường Hồ
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia