nghiện smartphone

06:12, 10/06/2019

Một Công ty Mỹ tuyên bố sẽ trả cho ai từ bỏ điện thoại thông minh để quay trở lại dùng điện thoại nắp gập đời cũ. Đặc biệt hơn, chỉ cần thực hiện điều kiện trong 1 tuần, người dùng sẽ nhận được 1.000

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia