người có 2 căn nhà

08:05, 10/08/2017

Bộ Tài chính hiến kế để bình ổn thị trường bất động sản, chống đầu cơ, sử dụng bất động sản lãng phí, trong đó có việc đánh thuế với những tài sản có giá trị lớn như nhà, đất.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia