nguồn vốn ngân sách tỉnh

14:22, 01/06/2022

Trong phiên họp ngày 31/5, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua 7 nghị quyết, trong đó có nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 1 của dự án mở đường kết nối TP. Hạ Long với Lạng Sơn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia