nhà đầu tư

08:00, 30/03/2018

Đây là lượng cổ phiếu quỹ còn lại sau khi đã trừ đi số cổ phiếu quỹ bán cho người lao động theo chương trình ESOP và cổ phiếu quỹ bán cho nhà đầu tư trong đợt 1.

Cổ phần Becamex IDC tiếp tục ế 98,3%
09:10, 04/01/2018
Nguyễn Cường
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia