Nhà nước nắm giữ 65% vốn cảng biển

08:07, 06/04/2021

Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đã triển khai đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2 không theo trình tự thủ tục pháp luật về đầu tư.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia