Nhà Văn hoá Phụ Nữ Tp. Hồ Chí Minh

07:37, 07/05/2021

Gojek hợp tác với Nhà Văn hoá Phụ Nữ Tp. Hồ Chí Minh và Chương trình Cafetek -  Đài truyền hình Tp. Hồ Chí Minh triển khai đào tạo nghề và hỗ trợ người thân của đối tác tài xế Gojek khởi nghiệp thông qua sử dụng nền tảng công nghệ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia