Nhà văn Thương Hà

14:35, 19/11/2021

Người PTSD, Một con đường và Nalis xô dạt bờ định mệnh là 3 cuốn tiểu thuyết với 3 màu sắc và bút pháp khác nhau của Thương Hà vừa được ra mắt.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia