nhận cổ tức bằng tiền

07:55, 13/12/2021

Từ ngày 13/12 - 17/12 trên thị trường chứng khoán Việt Nam có 26 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt. Trong đó doanh nghiệp có tỷ lệ cao nhất 250% là CTCP VinaCafé Biên Hòa (VCF).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia