nhân sâm

15:40, 10/12/2017

Bang Wisconsin là nơi đầu tiên nhân giống được nhân sâm tại Hòa Kỳ. Đến nay, lượng sâm từ bang Wisconsin chiếm đến 95% thị trường sâm Hoa Kỳ trên thế giới. So với sâm Hàn Quốc, Trung Quốc, sâm Hoa Kỳ

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia