Nhân sự

08:36, 26/10/2021

Bà Hoàng Tri Mai vừa được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Airbus tại Việt Nam thay thế người tiền nhiệm Jean-Michel Caldagues.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia