nới room khối ngoại

14:06, 20/12/2021

VPBank chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 15% lền 17,5% vốn điều lệ, dự kiến bán 15% cổ phần cho đối tác chiến lược nước ngoài trong quý I/2022.

Gỡ vướng nới room, chờ... 2 năm nữa
10:33, 23/12/2016
Dung BinBen
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia