nông sản Hoa Kỳ

10:53, 02/06/2020

Trung Quốc đã yêu cầu các công ty nhà nước dừng giao dịch đậu nhanh và thịt lợn với Hoa Kỳ, 2 nguồn tin liên quan cho biết.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia