Nova Galaxy

08:46, 05/08/2017

Sau hơn 1 năm đầu tư, Novaland dự kiến sẽ chuyển nhượng toàn bộ gần 50 triệu cổ phiếu Địa ốc Nova Galaxy, chiếm 99,98% vốn để thu hồi khoản đầu tư.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia