Now

10:18, 17/08/2021

Từ ngày 18/8, ứng dụng Now chính thức đổi tên thành ShopeeFood, trở thành một phần trong hệ sinh thái Shopee và ShopeePay.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia