NSO Group

09:50, 24/11/2021

Apple đã đệ đơn kiện NSO Group - một công ty của Israel - vì đã bán phần mềm cho phép người dùng có thể hack điện thoại iPhone.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia