nước sạch đà nẵng

09:03, 01/09/2019

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt dự án Nhà máy nước Hòa Liên với tổng mức đầu tư 1.170 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Thành phố.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia