OANDA

08:40, 16/03/2022

Giá vàng hôm nay (16/3) giảm 60 USD/ounce, về ngưỡng thấp nhất 1 tuần qua là 1.917 USD/ounce.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia