Ông Bùi Hồng Minh

10:15, 06/08/2019

Ông Bùi Hồng Minh, Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng (Vicem) vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty này.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia