ông Bùi Quang Cương

15:31, 12/11/2021

Kể từ ngày 10/11, ông Bùi Quang Cương được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng Tiên Phong, ông hiện kiêm giữ chức vụ Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin của ngân hàng này.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia