ông Đinh Văn Quân

07:30, 26/12/2021

Một cổ đông của CTCP Quốc tế Sơn Hà vừa bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt tổng số tiền 90 triệu đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia