Ông Đoàn Nguyên Thu

16:20, 14/06/2019

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) vừa ký nghị quyết miễn nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc của ông Đoàn Nguyên Thu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia