ông Nguyễn Đức Thụy

14:18, 19/06/2022

Ông Nguyễn Đức Thụy đã hoàn tất giao dịch bán toàn bộ 87,4 triệu cổ phiếu THD vào ngày 13/6, tương đương 25% vốn Thaiholdings, ước tính thu về khoảng 3.400 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia