ông Nguyễn Xuân Học

07:50, 16/03/2022

Ông Nguyễn Xuân Học vừa được bổ nhiệm làm thành viên Ban Điều hành kiêm Giám đốc Công nghệ thông tin Tập đoàn - Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia