Para Games 11

13:55, 28/04/2021

Bia Việt đã ký kết thỏa thuận tài trợ cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games), tiến tới việc chính thức trở thành nhà tài trợ chính cho 2 đại hội này.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia