Pfizer

10:20, 20/04/2021

Giám đốc CDC Rochelle Walensky cho biết các quan chức y tế Hoa Kỳ xác nhận có khoảng 6.000 trường hợp nhiễm Covid-19 sau khi đã được tiêm chủng đầy đủ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia