phạt 780 triệu đồng

16:50, 05/08/2019

Qua kiếm tra việc chấp hành các quy định theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư nước ngoài (FDI), Sở KH&ĐT Đà Nẵng xử phạt 20 chủ dự án đầu tư nước ngoài tại TP với tổng tiền phạ

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia