phát hành chứng quyền

06:35, 18/06/2019

Dù số lượng CW trong đợt phát hành đầu tiên còn nhỏ so với quy mô thị trường chứng khoán cơ sở nhưng các đợt IPO của các CTCK đều ghi nhận kết quả bất ngờ với lượng đặt mua vượt nhiều lần lượng phát

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia