Phim trường “Kong”

07:42, 23/09/2019

Ban quản lý khu du lịch sinh thái Tràng An cho biết phim trường Kong: Skull Island mới được tháo dỡ "để đảm bảo sự phát triển bền vững" của khu du lịch và quần thể danh thắng Tràng An.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia