Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

14:10, 16/04/2022

Tổ công tác của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Đoàn Trinh sát số 1 Cảnh sát biển, đã phát hiện 1 tàu vận chuyển hàng trăm nghìn lít dầu DO bất hợp pháp.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia