phú quốc

08:17, 24/11/2019

Đây là mô hình quy hoạch tối ưu cho bài toán phát triển đô thị bền vững, nhưng chưa được áp dụng phổ biến ở nước ta.

Không được 'bê tông hóa' Phú Quốc
14:50, 29/07/2019
Ngọc Bích
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia