Pinaka

12:15, 15/12/2021

Hệ thống phóng đã bắn tổng cộng 24 quả rocket với nhiều đầu đạn ở các tầm bắn khác nhau để xác định độ chính xác và tính nhất quán.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia